Pyetje në lidhje me jetën dhe Perëndinë
Pyetje në lidhje me jetën dhe Perëndinë

Kush është Perëndia?

Kush është Perëndia? Si është Ai? Gjashtë tipare të personalitetit të Perëndisë…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Kush është Perëndia… Ai është i njohshëm.

Perëndia, që krijoi universin në gjithë madhështinë e vet dhe në gjithë hollësirat krijuese, mund të njihet prej nesh. Ai na tregon për veten, por shkon edhe më tutje. Ai na fton në një marrëdhënie me Të, që ta njohim personalisht. Pra ne, jo vetëm që mund të dimë për Të, por edhe mund ta njohim Atë në një mënyrë të afërt.

“Kështu thotë Zoti: “I dituri të mos lavdërohet me diturinë e tij, njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij, i pasuri të mos lavdërohet me pasurinë e tij. Por kush lavdërohet të lavdërohet me këtë: të ketë gjykim dhe të më njohë mua, që jam Zoti që bëj mirësinë, ushtroj të drejtën dhe drejtësinë mbi tokë; sepse kënaqem me këto gjëra”, thotë Zoti. (Jeremia 9:23,24)

Kush është Perëndia… Ai është i arritshëm.

Perëndia na fton t’i flasim Atij dhe ta përfshijmë në gjërat tona. Nuk është e nevojshme që më parë t’i kemi punët në rregull, të jemi të sjellshëm, të saktë teologjikisht apo të shenjtë. Është natyra e Tij që të jetë i dashur dhe pranues kur shkojmë tek Ai.

“Zoti është pranë gjithë atyre që e kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë në të vërtetë.” (Psalmi 145:18)

Kush është Perëndia… Ai është krijues.

Çdo gjë që bëjmë ne e bëjmë me materiale ekzistuese. Perëndia ka aftësinë t’i sjellë gjërat në ekzistencë me anë të fjalës, dhe jo vetëm galaktikat dhe format e jetës, por edhe zgjidhjet për problemet e sotme. Perëndia është krijues. Ai dëshiron që ne të jemi të vetëdijshëm për fuqinë e Tij krijuese dhe të mbështetemi në të.

“I madh është Zoti ynë, e pamasë është fuqia e Tij dhe e pafund zgjuarësia e Tij.” (Psalmi 147:5)

“…nga do të më vijë ndihma?

Ndihma më vjen nga Zoti,

krijuesi i qiellit dhe i tokës.” (Psalmi 121:1,2)

Kush është Perëndia… Ai është falës.

Ne mëkatojmë. Ne priremi t’i bëjmë gjërat sipas mënyrës sonë dhe jo sipas mënyrës së Perëndisë. Dhe Ai e sheh dhe e di këtë. Perëndia nuk është se thjesht e injoron këtë, por është i përgatitur të gjykojë dhe dënojë njerëzit për mëkatin e tyre. Megjithatë, Perëndia është falës dhe na fal kur ne fillojmë një marrëdhënie me Të. Jezusi, Biri i Perëndisë, pagoi për mëkatin tonë me vdekjen e Tij në kryq. Ai u ringjall së vdekuri dhe na e ofron ne këtë falje.

“Por tani… është manifestuar drejtësia e Perëndisë… nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë, por janë shfajësuar falas nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Atë ka paracaktuar Perëndia për të bërë shlyerjen nëpërmjet besimit në gjakun e Tij.” (Romakëve 3:22-25)

Kush është Perëndia… Ai është i sinqertë.

Ashtu si dikush që na i bën të ditura mendimet dhe ndjenjat e veta, Perëndia na tregon qartë për veten, me ndryshimin e vetëm që Ai është gjithmonë i sinqertë. Çdo gjë që Ai thotë për veten, ose për ne, është informacion i saktë. Është më e vërtetë se ndjenjat tona, mendimet dhe perceptimet tona. Perëndia është tërësisht i saktë dhe i sinqertë në ato që thotë. Çdo premtim që na bën është fakt i kryer. Ne mund t’i besojmë plotësisht fjalës së Tij.

“Zbulimi i fjalëve të Tua ndriçon dhe

u jep mendje njerëzve të thjeshtë.

Fjala Jote është një llampë në këmbën time

dhe një dritë në shtegun tim.” (Psalmi 119:130,105)

Kush është Perëndia… Ai është plotfuqishëm dhe i gjithëdijshëm.

A do t’ju pëlqente të kishit 100% të drejtë, për çdo gjë? Perëndia ka. Urtësia e Tij është e pakufizuar. Ai i kupton të gjithë elementet e një situate, duke përfshirë këtu edhe ngjarjet që kanë lidhje me të në të kaluarën e në të ardhmen. Nuk ka nevojë që ne t’i tregojmë zhvillimet më të reja, ta këshillojmë apo t’i mbushim mendjen të bëjë gjënë e duhur. Ai do të bëjë pikërisht atë, sepse Ai është në gjendje ta bëjë atë dhe motivet e Tij janë të pastra. Ne mund t’i besojmë plotësisht Atij, sepse Ai kurrë nuk do të gabojë, kurrë nuk do të na mashtrojë apo presë në besë. Ne mund të jemi të sigurt që Ai do të bëjë atë që duhet, në të gjitha rrethanat, në të gjitha kohërat.

“Po, bëj që asnjë nga ata që kanë besim tek Ti

të mos zhgënjehen…” (Psalmi 25:3)

Kjo rubrikë shpjegon se si mund të filloni një marrëdhënie me Perëndinë që tani: Lidhje.

 Si të fillosh një marrëdhënie personale me Perëndinë
 Kam një pyetje...
TREGOJUA MIQVE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More