Harta e faqes


P & P

Përgjigje për 6 pyetjet kryesore që Muslimanët kanë rreth Jezusit
A ka thënë Jezusi ndonjëherë se është Perëndi?
Perënditë Hindu, Budizmi, Krishtërimi, Islamizmi, Epoka e Re – gjitha njëlloj?
Cili është ndryshimi midis Jezusit dhe feve botërore?
Përse të adhurojmë një Perëndi që lejon gjëra të tmerrshme të ndodhin?
Si është parajsa? A ka vërtet parajsë?
Pyetje rreth Perëndisë / Biblën
Perëndia është Elefant? (argumentit filozofik)
Kush është Shpirti i Shenjtë?
A mund ta shpjegoni Trininë?
A gjendemi këtu rastësisht?
A kanë ekzistuar vërtet Eva dhe Adami?
Nëse njerëzit janë duke adhuruar zotin e “gabuar”, pse Zoti nuk mund t’i falë ata për faktin që kanë qenë të mashtruar?!
A nuk mund të bëj qejf tani dhe të merrem me Perëndinë/Jezusin më vonë?
Pyetje rreth Jezusit / feve
A është Jezusi Perëndi?
Pse vdiq Jezusi?
Pse dishepujt e Jezusit nuk pranuan të heshtnin?
Origjina e Kurbanit?
Judaizmi dhe Jezusi?
A është e mundur që krishtërimi të jetë “i vërtetë për ty, po jo për mua”?
KODIT te DA VINÇIT?
“Kisha e Unifikimit” – apo Federata e Familjes për Paqe dhe Bashkim Botëror?
A është Jezusi e vetmja rrugë?
Çfarë do të thotë të “besosh” në Jezusin?
Pyetje rreth Krishtlindja
Ç’fëmijë është ky?
Çfarë ndodh pas Krishtlindjes?
Përralla dhe Shenja e Krisht-Lindjes
Pyetje rreth seksualiteti
A është gabim seksi para martese?
Si i vendos standartet e tua seksuale?


TOP


Facebook
Facebook