Pyetje në lidhje me jetën dhe Perëndinë
Pyetje në lidhje me jetën dhe Perëndinë

Harta e faqes


P & P

Përgjigje për 6 pyetjet kryesore që Muslimanët kanë rreth Jezusit
A ka thënë Jezusi ndonjëherë se është Perëndi?
Cili është ndryshimi midis Jezusit dhe feve botërore?
Përse të adhurojmë një Perëndi që lejon gjëra të tmerrshme të ndodhin?
Pse vdiq Jezusi?
Pyetje rreth Perëndisë / Biblën
Perëndia është Elefant? (argumentit filozofik)
Kush është Shpirti i Shenjtë?
A mund ta shpjegoni Trininë?
A gjendemi këtu rastësisht?
A kanë ekzistuar vërtet Eva dhe Adami?
Nëse njerëzit janë duke adhuruar zotin e “gabuar”, pse Zoti nuk mund t’i falë ata për faktin që kanë qenë të mashtruar?!
A nuk mund të bëj qejf tani dhe të merrem me Perëndinë/Jezusin më vonë?
Çfarë do të thotë që jemi krijuar në ngjashmëri me Perëndinë?
Pyetje rreth Jezusit / feve
A është Jezusi Perëndi?
Pse dishepujt e Jezusit nuk pranuan të heshtnin?
Origjina e Kurbanit?
Judaizmi dhe Jezusi?
A është e mundur që krishtërimi të jetë “i vërtetë për ty, po jo për mua”?
“Kisha e Unifikimit” – apo Federata e Familjes për Paqe dhe Bashkim Botëror?
A është Jezusi e vetmja rrugë?
Çfarë do të thotë të “besosh” në Jezusin?
Ç’fëmijë është ky? (Krishtlindjet)
Çfarë ndodh pas Krishtlindjes?
Përralla dhe Shenja e Krisht-Lindjes
Cila është dashuria themelore?